• Urocolius macrourus - Blauwnekmuisvogel.jpg
  • Zoothera dohertyi - Kastanjeruglijster.jpg
  • Celeus castaneus - Kastanjespecht.jpg
  • Petroica goodenovii - Roodkapvliegenvanger.jpg
  • Quiscalus mexicanus - Langstaarttroepiaal.jpg
  • Sturnus roseus - Roze spreeuw 2.jpg
  • Tauraco persa persa - Groenkuiftoerako (2).jpg
  • Entomyzon cyanotis - Blauwgezicht honingeter.jpg
  • Zosterops poliogaster kikuyuensis - Kikuyu brilvogel.jpg
  • Ficedula zanthopygia - Driekleurenvliegenvanger.jpg
  • Bombycilia japonica - Japanse pestvogel.jpg
  • Agelaius phoeniceus - Epauletspreeuw.jpg
  • Leucopsar rothschildi - Balispreeuw.jpg
  • Cossypha Natalensis - Natal roodborsttapuit.jpg
  • Hypsipetes leucocephalus leucocephalus - Witkop buulbuul.jpg
  • Ampelion rufaxilla - Roodkopcotinga.jpg
  • Cissa chinensis - Groene kitta.jpg
  • Sitta frontalis - Pluchekapboomklever 2.jpg
  • Tauraco persa persa - Groenkuiftoerako.jpg
  • Eumyias indigo - Indigovliegenvanger.jpg
  • Quiscalus quiscula - Glanstroepiaal.jpg
  • Selasphorus scintilla - Fonkelende kolibrie.jpg
  • Acanthorhynchus tenuirostris - Zwarthalshoningvogel.jpg
  • Tyrannus forficatus - Zwaluwstaartkoningstiran 2.jpg
  • Phoenicurus phoenicurus - Gekraagde Roodstaart .jpg
  • Sayornis nigricans - Zwarte Phoebe.jpg
  • Megaceryle alcyon - Bandijsvogel.jpg
  • Delichon urbicum - Huiszwaluw (2).jpg
  • Berenicornis comatus - Langkuifneushoornvogel.jpg
  • Dicaeum trigonostigma -Oranjebuik bastaard honingvogel.jpg
  • Sitta europaea - Boomklever.jpg
  • Aegithina tiphia - Gewone iora.jpg
  • Sayornis phoebe - Phoebe.jpg
  • Trichoglossus haematodus moluccanus - Lori van de blauwe bergen.jpg
  • Merops superciliosus - Madagaskarbijeneter.jpg
  • Pycnonotus sinensis - Chinese buulbuul.jpg
  • Todiramphus sanctus - Heilige ijsvogel.jpg
  • Garrulax albogularis - Witkeellijstergaai.jpg
  • Selasphorus sasin - Allens kolibrie.jpg
  • Merops orientalis - Kleine groene bijeneter 3.jpg
  • Tauraco porphyreolophus - Purperkuiftoerako (2).jpg
  • Seicercus montis - Geelborstboszanger.jpg
  • Lesbia nuna - Groene sleepstaartkolibri.jpg
  • Ceyx erithaca - Jungledwergijsvogel.jpg
  • Tyrannus tyrannus - Koningstiran.jpg
  • Aphelocoma coerulescens - Florida struikgaai.jpg
  • Turdus migratorius - Kleurende roodborstlijster.jpg
  • Halcyon pileata - Zwartkop ijsvogel.jpg
  • Trachyphonus vaillantii - Kuifbaardvogel.jpg
  • Tauraco fischeri - Fischer's turaco.jpg
  • Anthochaera chrysoptera - Roodvleugel honingeter.jpg
  • Pycnonotus cafer - Kala buulbuul.jpg
  • Cyanocorax yncas - Incagaai 2.jpg
  • Urocissa caerulea - Formosa kitta.jpg
  • Aegithalos concinnus - Roodkruinstaartmees.jpg
  • Hirundo cucullata - Kaapse zwaluw.jpg
  • Ceryle rudis - Bonte ijsvogel.jpg
  • Oriolus oriolus - Wielewaal.jpg
  • Sylvia conspicillata - Brilgrasmus.jpg
  • Pycnonotus melanicterus - Goudborst buulbuul.jpg
  • Alcedo atthis - IJsvogel 2.jpg
  • Garrulax poecilorhynchus- Roestbruine gaailijster.jpg
  • Coracias garrulus - Europese scharrelaar.jpg
  • Setophaga caerulescens - Blauwe Zwartkeelzanger.jpg
  • Pycnonotus jocosus - Roodoor buulbuul.jpg
  • Treron bicinctus - Oranjeborst groene vruchtenduif.jpg
  • Merops apiaster - Europese bijeneter.jpg
  • Acridotherus ginginianus - Oevermaina.jpg
  • Gracula religiosa religiosa - Grote beo.jpg
  • Irena puella - Irene buulbuul.jpg
  • Rhipidura leucophrys - Tuinwaaierstaart.jpg
  • Rhipidura rufiventris finitima - Noordelijke streepborstwaaierstaart.jpg
  • Dryocopus martius - Zwarte specht.jpg
  • Megalaima haemacephala - Kopersmid baardvogel.jpg
  • Hemixos castanonotus - Kastanje buulbuul.jpg
  • Oenanthe oenanthe - Tapuit.jpg
  • Pycnonotus barbatus - Grauwe buulbuul.jpg
  • Momotus momota - Blauwkapmotmot.jpg
  • Cichladusa guttata - Palmlijster.jpg
  • Cyanocitta cristata - Blauwe gaai 2.jpg
  • Sitta europaea - Boomklever (2).jpg
  • Trachyphonus erythrocephalus - Vuurkopbaardvogel.jpg
  • Nectarinia famosa - Malachite- of Emarald nectarvogel.jpg
  • Zoothera citrina cyanota - Witmaskerdama lijster.jpg
  • Lanius schach - Langstaartklauwier.jpg
  • Ramphastos sulfuratus - Zwavelborst toekan.jpg
  • Garrulax leucolophus - Witkuifgaailijster.jpg
  • Actinodura ramsayi - Gebrilde streepvleugel timalie.jpg
  • Dicaeum trigonostigma -Oranjebuik bastaard honingvogel 2.jpg
  • Pomatorhinus erythrogenys - Roodwangkrombektimalie.jpg
  • Thraupis episcopus - Blauwgrijze Tangara 2.jpg
  • Aplonis panayensis - Aziatische glansspreeuw.jpg
  • Aegithalos caudatus - Staartmees 3.jpg
  • Protonotaria citrea - Citroenzanger.jpg
  • Luscinia svecica - Blauwborst.jpg
  • Merops nubicus nubicoldes - Karmijnrode bijeneter.jpg
  • Megalaima oorti - Oorts baardvogel (2).jpg
  • Sylvia atricapilla - Zwartkop.jpg
  • Leiothrix lutea - Japanse nachtegaal.jpg
  • Cinnyris asiatica - Purpernectarvogel.jpg

Het lidmaatschap bedraagt voor 2017 € 22,50 per kalenderjaar voor Nederlandse leden. 

Het lidmaatschap bedraagt voor 2017 € 27,50 per kalenderjaar voor leden woonachtig buiten Nederland.

Voor alle leden geldt voor 2017: bij betaling via een automatische incasso krijgt u € 2,50 korting op uw jaarabonnement.

ONS AANBOD

Voor het lidmaatschapsgeld bieden wij u:

  • 6 Keer per jaar ons clubblad “Vogelexpresse” met vele fokverslagen. Klik hier voor Vogelexpresse 5-2014 als voorbeeld.
  • 4 Landelijke contactdagen met in oktober de Bird Experience Oirschot met prachtig ingerichte vogelverblijven.
  • Leden kunnen gratis gebruik maken van onze bestandsregistratie. Na een verzoek hiertoe kunt u met behulp van een “gebruikersnaam en wachtwoord” alle vogelbestanden raadplegen en zonder tussenkomst van derden contacten leggen met andere liefhebbers.
  • Leden mogen gratis adverteren in de rubriek “Vraag en Aanbod” van ons blad Vogelexpresse. Deze service geldt ook voor onze website, die zeker een bezoekje waard is. www.vogelspeciaalclub.nl
  • Leden hebben toegang tot oude jaargangen van Vogelexpresse, met veel interessante fokverslagen, via het digitale Vogelexpresse archief op de website.

HOE WORDT U LID 

Voor Nederland

Download het aanmeldingsformulier en vul dit via uw computer volledig in. Print het uit en plaats uw handtekening. Vervolgens kunt u het volledig ingevulde aanmeldingsformulier scannen en mailen naar de ledenadministratie. U kunt ook het volledig ingevulde aanmeldingsformulier per post sturen naar de ledenadministratie. Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Indien u geen gebruik maakt van een computer vraag dan per brief of telefonisch het aanmeldingsformulier aan bij de ledenadministratie.

ATTENTIE!  

De contributie kan uitsluitend worden betaald via automatische incasso. In een uitzonderings situatie kan gebruik worden gemaakt van een digitale factuur of accept giro kaart, hieraan zijn administratie kosten verbonden. Informeer hierover bij de ledenadministratie.

Als uw lidmaatschap ingaat na januari van het lopend jaar ontvangt u na ontvangst van uw aanmeldingsformulier een verzoek van de ledenadministratie om uw contributie eenmalig handmatig over te maken.
Nadat uw contributie is bijgeschreven op onze rekening IBAN NL59 INGB 000 262 5815 bent u lid van de Speciaal Club van Insecten- en Vruchtenetende Vogels, afgekort SCIVV.
Uw contributie zal daarna voor de komende jaren automatisch worden geïnd.
Aspirant-leden tot de leeftijd van 16 jaar betalen € 10,00 per jaar, zij nemen deel aan de activiteiten maar hebben geen stemrecht. Zij ontvangen geen “Vogelexpresse”  indien een ouder/verzorger al lid is.

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap kan uitsluitend worden beëindigd door schriftelijke opzegging per brief of per e-mail. Opzegging dient voor 1 december van elk jaar te geschieden. Bij beëindiging van het lidmaatschap zal geen contributie worden terugbetaald.
Nadat uw bericht van beëindiging van het lidmaatschap bij de ledenadministratie is ontvangen, ontvangt u hier een bevestiging van. Na beëindiging van het lidmaatschap stopt de machtiging voor de automatische incasso.
Zie verder art.10 en 11 van het huishoudelijk reglement van de SCIVV. Dit reglement kan worden geraadpleegd via onze website.

Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Voor het buitenland  - for abroad  - für im Ausland

Het lidmaatschap bedraagt voor 2017 € 27,50 per kalenderjaar voor leden woonachtig buiten Nederland.
Voor Nederlandse leden woonachtig in het buitenland is de contributie ook € 27,50 per kalenderjaar.
Bij betaling van een automatische incasso krijgt u € 2,50 korting op uw jaarabonnement.

Hoe wordt U lid?
Zie hiervoor de instructies - Hoe wordt U lid - voor Nederland 


The membership fee for 2017 is 27,50€ a year. 
When paying by direct debit you will receive 2,50€ discount.

How to become a member

Download the application form and complete it on your computer. Print it out, don't forget your signature and send it by mail to the membership administration. You can also scan the completed registration form and mail it to the membership administration. Click here for the application form.

If you do not have access to a computer then please ask by letter or telephone
the membership administration for an application form to be sent to you.

Attention!

The membership fee can only be paid by direct debit. In an exceptional situation we may accept a digital invoice or acceptance giro card, this will incur administration costs. Check with the membership admin. 

If your membership starts after January of the current year will receive the receipt of your application a request from the member administration to transfer your dues once manually.

Once your fee is credited to our account IBAN NL59 INGB 000 262 5815, you are a member of the Special Club Insect and Fruit Eating Birds, abbreviated SCIVV.
Your contribution will then be charged automatically for the next few years.
Prospective members under 16 years pay € 10.00 a year; they take part in the activities but have no voting rights. They receive no bird Expresse if a parent / guardian is already a member.

Termination of membership

Membership can only be terminated by written notice or via e-mail. Cancellations must be made before 1 December. There is no fee refund on ending of membership.

Once the notice of termination of membership is received by our membership admin, you will get a confirmation of this. After termination of the membership your direct debit to us is also terminated. See also article 10 and 11 of the internal rules of the SCIVV. These regulations may be accessed via our website.

Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft für das Kalenderjahr 2017 beträgt für Mitglieder wohnhaft außerhalb der Niederlanden € 27,50
Bei Zahlung per Lastschrift erhalten Sie 2,50 Rabatt.

Wie können sie Mitglied werden
Hierfür müssen sie das Anmeldeformular downloaden und auf dem Computer vollständig ausfüllen. Drücken sie dann das Formular aus und schicken sie dieses an unsere Mitglieder Administration (ledenadministratie). Klicken Sie hier für das Anmeldeformular.
Vergessen Sie Ihre Unterschrift nicht. Sie können das Formular auch scannen und uns über e Mail zukommen lassen. Sollten sie keinen Computer haben können sie das Anmeldeformular auch schriftlich bei uns anfragen.

Wichtig
Die Gebühren können nur durch automatische Inkassovollmacht bezahlt werden. In Ausnahmefällen kann über digitale Fakturierung oder accept Giro bezahlt werden. Hierfür berechnen wir extra kosten. Information hierüber bekommen sie bei unsere Mitglieder Administration.
Wenn ihre Mitgliederschaft erst nach dem 15 Januar des laufenden Jahres eingeht, bekommen sie nach dem Empfang des Anmeldeformular Bericht für eine einmalige Bezahlung der Gebühren.
Nach dem Empfang ihrer Gebühren auf unser Konto:
IBAN NL59 INGB 000 262 5815 sind sie Mitglied unseres spezialen Clubs für Insekten- und Obstessenden Vögel SCIVV.
In den folgenden Jahren werden die Gebühren über automatische Inkassovollmacht eingezogen.

Kündigen der Mitgliederschaft
Dies ist nur möglich durch schriftliche Kündigung über Brief oder E-Mail. Die Beendigung der Mitgliedschaft muss vor de 1 Dezember des laufenden Jahres geschehen. Nach der Kündigung der Mitgliedschaft wird keine Rückgabe der Gebühren erfolgen.
Sobald wir ihre Kündigung empfangen haben bekommen sie eine schriftliche Bestätigung. Nach der Kündigung verfällt ihre Mitgliederschaft und auch die automatische Inkassovollmacht.
Sieh weiter art, 10 und 11 von Reglement SCIVV . Die Reglemente sind einzusehen auf unserer Website.

Kontakt: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Voor verdere vragen over lidmaatschap of contributie kunt u contact opnemen via de Contact pagina om een e-mail te sturen.

Please contact us via the contact page to send an email for further questions about membership or dues.

Bitte kontaktieren Sie uns über die Kontaktseite eine E-Mail für weitere Fragen zur Mitgliedschaft und Beiträge zu senden

 

R. Adriaans - ledenadministrateur


Stel uw lettergrootte zelf in! Vergroten door op A+ te klikken en verkleinen door op A- te klikken. Door op reset te klikken is alles weer origineel.
  • Pauwkoekoek - Dromococcyx pavoninus.jpg
  • Blauwkoppitta - Pitta baudii.jpg
  • Gurneys suikervogel - Promerops gurneyi.jpg
  • Rosse boomekster - Dendrocitta vagabunda.jpg
  • Witkruinmanakin - Dixiphia pipra.jpg
  • Streepnektodietiran - Hemitriccus striaticollis.jpg
  • Kolibriemuisspecht - Campylorhamphus trochilirostris.jpg
  • Geelkraagparadijsvogel - Cicinnurus magnificus.jpg
  • Roodvleugelmierklauwier - Thamnophilus torquatus.jpg
  • Geschubde spotlijster - Allenia fusca.jpg
  • Geoorde trogon - Euptilotis neoxenus.jpg
  • Wielewaal - Oriolus oriolus.jpg
  • Roodflankbreedbek - Smithornis rufolateralis.jpg
  • Blauwvleugelkookaburra - Dacelo leachii.jpg
  • Drieteenglansvogel - Jacamaralcyon tridactyla.jpg
  • Apapane - Himatione sanguinea.jpg
  • Javaanse blauwstaartpitta - Pitta guajanus.jpg
  • Goudhaantje - Regulus regulus.jpg
  • Blauwe mierklauwier - Thamnomanes schistogynus.jpg
  • Grote spitsvogel - Artamus maximus.jpg

Geef hier uw zoekopdracht

Vogelspeciaalclub 2017